Usługi

Bartosz Haładyn kom. 668 723 919

Usługi koparko - ładowarką


1. Rozbiórki i wyburzenia:
- domy, budynki mieszkalne
- płoty, ogrodzenia
- garaże, komórki
2. Prace ziemnie:
- rekultywacja terenu
- zbieranie humusu
- korytowanie, skarpowanie
- niwelacja terenu, równanie, plantowanie
- karczowanie i wycinka drzew
- podbudowa pod parkingi, drogi
- zasypywanie fundamentów
3. Wykopy:
- pod fundamenty
- pod sieci kanalizacyjne i energetyczne
- pod szamba
4. Transport
- materiałów na paletach widłami
- przedmiotów niewymiarowych (rury, płyty drogowe itp.)
- możliwość przywozu wywrotkami materiałów sypkich:
- piasku, ziemi, żwiru, tłucznia każdej frakcji, kliniec, gruz kruszon,
- wywóz gruzu po remontach i budowach:
- samochodami dostawczymi 3,5 T (załadunek ręczny)
- samochodami ciężarowymi +20 T (załadunek koparko-ładowarką,
- wywóz śmieci budowlanych
- samochodami dostawczymi 3,5 T (załadunek ręczny)
- samochodami ciężarowymi +20 T (załadunek koparko-ładowarką)
- transport samochodami do 3,5 T oraz cieżarowymi HDS
- materiałów na paletach
- materiałów sypkich (wywrotki do 3,5 T / +20 T)
POLECAMY