Beton Komórkowy

  • „Suporex” o wymiarach 62,5 x 25 mm
    grubościach 50/75/100/115/175/240 mm
  • Cienkowarstwowa zaprawa klejowa
  • Bloczki betonowe 38 x 24 x (12/14)
  • Cegła pełna
  •  
    POLECAMY